Augmenta la adulteració de les drogues més consumides 04/05/2016

Augmenta la adulteració de les drogues més consumides

  • Disminueix la puresa de l'èxtasi en cristall, l'amfetamina, cocaïna i ketamina.
  • L'èxtasi en comprimits , l'única substància en la que augmenta la puresa.
  • Durant el 2015, el programa Energy Control, l'Associació Benestar i Desenvolupament, ha emès 23 alertes a Catalunya.
  • Més mostres de marihuana que de haixix entre el Cànnabis analitzat pel servei.

EC_ABD_ServeiAnalisi (2)La puresa de les drogues més consumides en espais d'oci nocturn – èxtasi en cristall, amfetamina, cocaïna i ketamina – ha disminuït en el 2015, segons l'últim informe de la Servei d'Anàlisi de Substàncies de Catalunya d'Energy Control, que recull informació de les 1.945 mostres de substàncies sintètiques analitzades durant l'any passat. En contrast amb aquesta disminució, Energy Control indica que l'èxtasi en pastilles és la única substància que presenta un augment de la seva puresa (69,5% dels casos). Les mostres han estat analitzades en el IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques), situat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), institució que col·labora amb el projecte des de 2000.

Segons l'informe d'Energy Control, el programa de reducció de riscos d'ABD Associació Benestar i Desenvolupament , que compta amb la col·laboració i el finançament de la Subdirecció General de Drogodependèncias de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha baixat la proporció de mostres sense adulterants que acompanyen o substitueixen les substàncies tradicionals, les que busca la persona que consumeix. En el cas de l'amfetamina (speed) l'adulteració va ser del 70,1%, en la ketamina del 14,9% i en l'èxtasi en cristall del 10,59 %. La cocaïna segueix sent la substància més adulterada de totes les analitzades (82,5% dels casos).

Segons Nuria Calzada, coordinadora estatal d'Energy Control, les causes de l'adulteració són principalment econòmiques, perquè tenen com objectiu reduir costos i augmentar beneficis. Pel que fa a l'augment de l'adulteració, assenyala que pot respondre a múltiples factors , com la manca de subministrament de la substància principal o els seus precursors, una manera d'evitar conseqüències legals o per la dinàmica en constant evolució del mercat.

L'adulteració de substàncies és un risc addicional per a les persones que consumeixen. Per aquest motiu, és important comptar amb un servei d'anàlisi especialitzat que recolli informació del mercat de drogues il·legals però que també alerti en una etapa primerenca de la presència de adulterants, que són un risc per la salut pública. Per Dr.. Joan Colom, subdirector general de Drogodependències, “coneixement que proporciona el Servei d'Anàlisi de Catalunya és essencial per poder informar els professionals de la salut”. Com explica el subdirector general, “l'adulteració de les drogues determina els riscos però la puresa també. Són dos factors a considerar en relació als efectes i els danys associats al consum".

Durant aquest últim any, Energy Control ha emès 23 alertes a Catalunya, la majoria d'elles com a conseqüència de l'anàlisi d'una substància nova no detectada prèviament. Aquestes alertes són monitoritzades per la Subdirecció General en el Sistema Espanyol d'alerta i la EMCDDA (Drogues i les Toxicomanies Observatori Europeu de).

A 2015, l'alerta més estès ha estat relacionat amb una substància àmpliament coneguda, el PMMA, detectada en comprimits amb el logo de Superman. Aquestes pastilles contenen una quantitat molt alta d'amfetamina iPMMA, una substància potencialment tòxica i mortal en la quantitat detectada.

Cocaïna, la substància amb els adulterants més tòxics

Al 2015, la cocaïna ha patit un augment de la adulteració després de dos anys disminuint , i se situa com una substància amb adulterants més tòxics. És, principalment, de levamisole, fàrmac que s'utilitza com a coadjuvant en la quimioteràpia, i la fenacetina, un analgèsic retirat del mercat espanyol per la seva toxicitat que no hauria de ser barrejat amb l'alcohol.

Com en anys anteriors, levamisole ha estat el més freqüents, ja que s'ha trobat en més de la meitat de les mostres analitzades (65,91% dels casos). En comparació a 2014, any en què es va detectar en el 52,35% de les mostres, s'observa un increment de la seva freqüència. Pel que fa a fenacetina, es va trobar en un 34% dels casos.

La presència elevada d'aquests adulterants tan tòxics planteja un risc per la salut dels consumidors. El consum de levamisol sostingut pot produir una caiguda significativa en el nombre de glòbuls blancs de la sang i fer que la persona que consumeix més vulnerables a agafar infeccions. Poden aparèixer símptomes com febre, dolor muscular, mal de cap, insomni, vertigen o convulsions. En concentracions superiors al 10%, el levamisol pot causar nàusees i vòmits, tal i com han manifestat alguns i algunes usuàries del servei d'Energy Control. A 2015, la concentració mitjana de levamisol ha estat de la 11,7% i en el cas de fenacetina del 18,69%.

Cafeïna, l'adulterant més freqüent

En el conjunt de substàncies analitzades, Cafeïna ha estat l'adulterant més habitual. Principalment, es troba en l'speed (amfetamina), substància en la qual té més presència i concentració mitjana (44,52% al 55,4 % de les mostres), en l'èxtasi en cristall i cocaïna . És un adulterant estimulant, que actua sobre el sistema nerviós central per augmentar l'activitat cerebral i l'estat de vigília.

Grans quantitats de cafeïna poden causar ansietat, irritabilitat, insomni, sudoració, taquicàrdia i diarrea. A més, el seu consum crònic s'associa amb una síndrome d'abstinència que es manifesta amb mal de cap i irritabilitat.

Noves drogues com adulterants de les substàncies il·legals més freqüents

En els darrers anys han aparegut al mercat noves substàncies, encara que el seu ús és minoritari. En general, són substàncies amb efectes similars a les drogues més consumides en entorns recreatius, però, a diferencia d'aquestes , en molts casos, no estan fiscalitzades i es venen com a substituts legals per drogues il·legals. És, a més a més, substàncies sobre les que hi ha poques , o fins i tot cap, dada d'investigació clínica, ni en animals i en humans, manera que es desconeix quins són els riscos per la salut del consumidor.

En aquest sentit, un dels aspectes més preocupants és la consolidació de l'ús com adulterants de substàncies il·legals més comuns. L'any 2015, la ketamina ha estat la droga en la qual s'han detectat aquestes susbtàncies amb més freqüència. Al llarg de la 2015, s'ha analitzat 186 mostres venudes com noves drogues o venut com drogues clàssiques i que s'han trobat noves drogues en la seva composició. S'ha identificat 43 substàncies.

Marihuana, majoritària en mostres de cànnabis

L'any 2015, el Servei d'Anàlisi d'Energy Control també ha analitzat 357 mostres de cànnabis, la majoria de les quals eren de marihuana (59%), seguida d'haixix (13%). En el cas de la marihuana, gairebé totes les mostres contenien THC, el cannabinoide majoritari de la planta de la marihuana . El 97,1% de les mostres analitzades contenien una concentració de THC inferior al 15 %, considerat un interval raonable.

A més, al 42% mostres de cannabidiol detectat (CDB), un cannabinoide sense els efectes psicoactius del THC . És un component menys conegut però amb propietats molt interessants - efectes relaxants, ansiolítics, Antidepressius, antipsicotics, antiepilèptics, antiinflamatoris, antidistònics, antiemètics i possibles efectes antineoplàsics- que s'estan investigant per varies aplicacions. També pot contrarrestrar alguns efectes desagradables del THC, com l'ansietat o idees paranoides, o potenciar efectes buscats del THC com l'analgèsia, propietats antiinflamatòries, antiepilèptic.

Pel que fa a l'haixix, la majoria de les mostres (40 de les 45 analitzades) tenien un promig de TCH del 30%, molt per sobre l'interval que seria desitjable, mentre que el 72.5% contenien CBD amb una mitjana de la 4%.

En els últims cinc anys, hi ha hagut un creixement en presència de CBD en mostres de marihuana i haixix. ha augmentat el nombre de mostres de marihuana amb CBD i en canvi s'ha reduït el nombre de mostres d'haixix amb CDB.

Per Josep Rovira, Director de l'àrea de Drogodependències ABD , “en un moment que s'està discutint la regulació de cànnabis és bo saber que els rangs de concentració de THC en marihuana es mouen en intervals segurs de potencia . No obstant això, seria bo que aquestes variants milloressin la concentració de CBD, ja que disminuirien encara més els riscos en termes de salut mental”.

Informe del Servei d'Anàlisi de Substàncies de Catalunya Energy Control – ABD

Informe Estatal del Servei d'Anàlisi de Susbtàncies d'Energy Control – ABD

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per proporcionar una millor experiència d'usuari. Si continues navegant estaràs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies i a l'acceptació de la nostra política de cookies, Feu clic a l'enllaç per obtenir més informació.plugin de cookies

ACCEPTAR
Avís de galetes