Ètica en la intervenció 15/03/2012

Ètica en la intervenció

El desenvolupament de l'ètica en l'activitat de prestació de serveis socials té com a finalitat aconseguir el efectiu respecte dels drets de les persones, la promoció dels valors democràtics, l'enfortiment ètic de la societat civil i les bones actituds en l'atenció de les persones usuàries, familiars i acompanyants en tots els procediments i programes, considerant no només com receptores sinó també com a agents actius en la participació i gestió dels serveis i del seu benestar.

Cal, per tant, que els valors, drets, principis i actituds s'adaptin a les exigències pràctiques de les diferents situacions i contextos, orientar l'activitat de manera que es garanteixi especialment la dignitat de les persones, seu benestar i el respecte a la seva autonomia i intimitat.

Per això ABD ha apostat per al desenvolupament de:

El Codi Ètic comú per a la intervenció social és un instrument per a la construcció d'una identitat professional. El text serveix com una regla que estableix els mínims de conducta professional de les i els treballadors de l'entitat per oferir el millor servei possible i la millora contínua de la seva qualitat.

El Codi Ètic també ofereix un conjunt de valors, principis i normes per guiar la presa de decisions i la conducta quan sorgeixen dilemes a la intervenció.

ABD garanteix que totes les persones que intervenen en els serveis i programes de l'organització coneixen el Codi i participen en la seva millora.

Codi Etic dels i les professionals d'ABD CAT.pdf - Visualitzar | Descarregar (Desconocido)

Formació en el aspectes ètics dirigit a totes les persones que intervenen en els serveis i programes de l'organització.

El Pla Anual de Formació de ABD inclou la formació en aspectes ètics amb l'objectiu de socialitzar el diàleg ètic i enfortir la implicació de les persones professionals i voluntàries.

 

El Comitè d'ètica d' Intervenció Social de ABD (CEISA) és un òrgan de caràcter consultiu i interdisciplinari al servei de les persones que prestin, utilitzen o són destinatàries de serveis i programes de l'entitat.

Díptic del CIESA web - Cat.pdf - Visualitzar | Descarregar (Desconocido)

Amb la creació del Comitè es pretén dotar de recursos que facilitin a totes les persones implicades assessorament ètic en la presa de decisions, generar coneixement i orientacions per a la intervenció, així com, generar bones actituds i bones pràctiques i establir un diàleg ètic d'aquelles situacions que succeeixen en un conflicte i / o dilema ètic.

Està format per 17 membres, la participació dels mateixos és voluntària i no retribuïda, seva pertinença serà a títol personal, sense representació a col · lectiu o organització.

Qualsevol professional d'ABD podrà sol · licitar assessorament i recomanacions al comitè d'ètica presentant casos o situacions per escrit a l'adreça electrònica: comiteetica@abd-ong.org

El Comitè d'ètica de la intervenció Social de ABD està inscrita en la Generalitat de Catalunya com un "espai de reflexió ètica en els serveis d'intervenció social (Eress)"

A més, ABD és una entitat adscrita a la Codi ètic de les associacions de Barcelona.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per proporcionar una millor experiència d'usuari. Si continues navegant estaràs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies i a l'acceptació de la nostra política de cookies, Feu clic a l'enllaç per obtenir més informació.plugin de cookies

ACCEPTAR
Avís de galetes